Tåler utedelen vær og vind over lengre tid?

Ja, Samsungs varmepumper er laget for å tåle et røft, norsk klima.

Varmepumpens utedel er bygd for utendørs montering og tåler normale klimatiske påkjenninger. Ekstreme forhold knyttet til saltinnhold kan imidlertid redusere anleggets levetid.

Voks utedelen eller invester i varmepumpehus

Ved montering i spesielt værharde omgivelser kan utedelen vokses. En innbygningskasse eller varmepumpehus vil også kunne bidra til forlenget levetid, men husk at luftgjennomstrømningen må være uhindret. Du kan kjøpe både hus og montering av din lokale forhandler.

Forsikre varmepumpen

Vil du ha en ekstra sikkerhet kan du forsikre varmepumpen. Da får du også hjelp om uhell som skyldes eksempelvis snøras eller lynnedslag setter varmepumpen ute av spill.