Starter varmepumpen automatisk igjen etter strømbrudd?

Ja, alle Samsung varmepumper har automatisk oppstart.

Det hender at strømmen blir borte kortere eller lengre tid. Det finnes varmepumper som ikke vil starte igjen etter strømbrudd, men må restartes via fjernkontrollen. – Det slipper du med Samsung! 

Alle Samsung varmepumper er designet med automatisk oppstart etter strømbrudd, slik at varmepumpen starter igjen så fort strømmen er tilbake. Slik slipper du å komme hjem til et iskaldt hus. 

Visste du at du kan forsikre varmepumpen mot lynnedslag?