Service på varmepumpe

Like viktig som å montere en flunkende ny varmepumpe, er vedlikehold og service av eksisterene anlegg.

Det er viktig å med jevlig og korrekt service på varmepumpen for å sikre mange år med optimal drift. Slurves det på vedlikeholdet vil varmepumpens effekt reduseres og i verste fall gi et defekt anlegg.

Hvor ofte?

På våre luft-luft varmepumper anbefaler vi at det utføres service ca. annethvert år. I tillegg bør jevnlig vedlikehold slik varmepumpens brukermanual anbefaler gjennomføres.

Du bør etablere en serviceavtale med din forhandler slik at du får en profesjonell periodisk sjekk og blir kontaktet når tiden er inne for ny service. Det fordelaktig å eetablere en slik avtale samtidig som du kjøper varmepumpen av din lokale, godkjente forhandler.

Hva gjøres?

På selve servicedagen vil din forhandler gjøre en befaring på hele anlegget for å sikre at alt fungerer som det skal og at det ikke er antydning til slitasje. Hvem som helst kan ikke gjennomføre service på anlegget, det krever F-gass-sertifisering. Dette for å sikre at klimafiendtlige gasser ikke slipper ut av anlegget.

Norsk varmepumpeforening anbefaler at en service inneholder følgende: 

 • Rengjøring av innedel
 • Rengjøring av utedel
 • Sjekk av ytelse og avgitt effekt
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen, samt sjekke at funksjonene fungerer
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekk av isolering og skjøter
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med kuldemedium på anlegget.
 • Visuell sjekk
 • Lese av feilkoder

Bestill service av din varmepumpeforhandler.

Hvordan rengjør jeg filteret?
Hva gjør jeg om det oppstår en feilkode?
Hva betyr feilkode E464?