Kan jeg fyre i peisen samtidig som jeg bruker varmepumpen?

Ja, varmepumpen tilpasser seg andre varmekilder.

Varmepumpen er termostatstyrt. Ved kraftig vedfyring vil det ikke være behov for varmepumpen og kompressoren i utedelen vil stanse. Viften i innedelen går fortsatt og vil kunne fordele varmen fra vedovnen rundt i huset.

Faller temperaturen i rommet under ønsket nivå, vil varmepumpen automatisk starte opp igjen.

Det er altså ingen konflikt mellom vedfyring og varmepumpen.