Kan jeg forsikre varmepumpen?

Ja, vi har en unik varmepumpeforsikring du kan benytte deg av!

Varmepumpe er en investering i behagelig inneklima og sparte strømkostnader. Da er det en trygghet å vite at du kan forsikre varmepumpen mot uforutsette feil.

Forsikre varmepumpen opptil 16 år

Forsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 16 år på din luft-luft varmepumpe fra Samsung.

Avtalen tegnes gjennom Arctic forsikring, og beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på din varmepumpe, som for eksempel snøras, lynnedslag og storm.

Les også: Tåler varmepumpens utedel vær og vind over lengre tid?

Fjerner usikkerhet rundt levetid

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering. Husk å følge brukermanualens vedlikeholds- og serviceinstrukser.

Du finner fullstendige vilkår på Arctic sine nettsider.

Hva koster dette meg?

Forsikringen har en engangskostnad på kr 395,- for de første seks årene. Altså ett år i tillegg til reklamasjonsretten på 5 år, samt at du er sikret mot skader som lynnedslag, snø og storm for hele forsikringsperioden.

Du kan også velge å tegne forsikring kostnadsfritt for reklamasjonstiden til varmepumpen. Da får du ekstra beskyttelse de første fem årene, før du selv velger om du vil forlenge forsikringen årlig fra år 6 når den tid kommer.

Forsikringen gjelder fra installasjonsdato og kan fornyes årlig til og med år 16!

Alle Samsung varmepumper installert etter 1. januar 2016 kan registrere varmepumpeforsikring.