Hvorfor kjøpe Samsung når det finnes vesentlig rimeligere varmepumper på markedet?

Pris har noe å si når det kommer til ytelse, livsløp og trygghet.

Det er forskjell på et produkt som er laget for å være best og et produkt som er laget for å være billigst mulig.

Med vår erfaring og organisering får du trygghet som kunde og varmepumper som takler norske forhold.

Ny teknologi gir bedre varmepumper

De siste årene har ny teknologi skjerpet effektfaktoren på varmepumpene. Det vil si om du velger en modell med gammel teknologi vil spart energi generelt være langt under det som er mulig med en ny varmepumpe fra Samsung. I tillegg kommer innovasjon som luftfiltrering, WiFi-tilkobling og mye mer. Billige varmepumper vil naturligvis score lavere jevnt over på kvalitet, strømsparing og levetid.

Du kan spare mye på å få hjelp av en faghandler

Via våre fagkyndige forhandlere lover vi kvalitet, samt trygg montering og service. Du vil få rask og direkte kontakt, uten mellomledd, og få en varmepumpeløsning som er tilpasset ditt behov og din bolig. Du kan spare mye ved å få hjelp til å velge riktig varmepumpe. Går du løs på oppgaven på egenhånd risikerer du å enda opp med en for liten eller for stor varmepumpe, eller kanskje en funksjon som du er avhengig av?

Gjør det enkelt - få hjelp av en forhandler her