Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Det kommer an på bruk og lokale forhold, men 5-8000 kroner er oppnåelig for veldig mange.

Svaret på strømsparing kan være komplekst. Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. For boliger med elektrisk oppvarming er det normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming. Varmepumpen kan dekke 60-95 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, planløsning, isolasjon, boligens beskaffenhet og hvilken varmepumpe du velger. Det tilsvarer et sparepotensial på ca. 5-8000 kr i året.

Hvilken varmepumpe som er best for ditt sparepotensial finner du ved hjelp fra en forhandler.

Slik kan du regne på det

Strømprisen og hvor i landet du bor kan bety mye for regnestykket.

I kyststrøk vil varmepumpen dekke en større andel av oppvarmingsbehovet enn i innlandet. Men fordi boliger i innlandet ofte har lenger fyringssesong og større oppvarmingsbehov enn boliger ved kysten, kan en varmepumpe bli like lønnsom for en som bor i øst som for en som bor vest.

Et hus på 200 m² med et årlig strømforbruk på 28 000 kWh kan bruke rundt 16 800 kWh på oppvarming. Hvis varmepumpen dekker 70 prosent tilsvarer det 11 700 kWh. Med en strømpris på 70 øre/kWh snakker vi 8 232 kroner spart på ett år. Da vil varmepumpen ha tjent seg inn på få år, og deretter bli en ren årlig gevinst.

I løpet av en 10 års periode vil energibesparelsen bli betydelig og typisk i størrelsesorden 100-200 000 kWh. Forhold som virker inn på besparelsen er hvor kald vinteren er og hvilken luftfuktighet det er på stedet. Varmepumpens dimensjonerende effekt sett i forhold til varmebehovet som skal dekkes betyr mye. Videre er valgt innetemperatur og boligens utforming viktig.

Investeringer i service og vedlikehold, samt alternativ avkastning må også tas hensyn til. Vi har også veiledende priser på hva en varmepumpe koster, men totalprisen vil avhenge av flere faktorer.

Les mer

Spar strøm – året rundt
Hva betyr energimerkingen av varmepumper?
Hvorfor kjøpe Samsung når det finnes vesentlig rimeligere varmepumper på markedet?