Hva gjør jeg om det oppstår en feilkode?

Du finner som regel svar i din brukermanual.

Noter ned feilkoden som kommer opp i displayet på innedelen.

Sjekk først om du finner feilmeldingen igjen i din brukermanual. Der kan du få ytterligere informasjon om hva koden betyr og hva som har forårsaken den.

Ring deretter forhandleren som monterte pumpen. Du vil få hjelp over telefon eller få avtalt tid for å få en tekniker hjem til deg for feilsøking og utbedring.

Husk at du også kan kontakte vår kundeservice for hjelp