Hva er standard montering?

Prisen for montering av en varmepumpe vil variere fra sted til sted og mellom forhandlere. Faktorer som kjørelengde, elektrisk tilkobling og spesialtilpasninger krever mer under en montering.

Alle våre forhandlere er godkjentefor montering av varmepumper med nødvendig F-gass sertifisering fra myndighetene og fagbrev innen kuldeteknikk. 

En standard montering inkluderer:

 • Inntil 4 m kjølerør for tilkobling av inne- og utedel.
 • Plastkanaler for å skjule kjølerør
 • Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel. Inntil 4 meter
 • Veggbrakett for utedel inkl. vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
 • Montering av utedel inntil 150 cm over bakkenivå
 • Kondensslange – inntil 4 meter
 • Igangkjøring og test av varmepumpen
 • Brukerveiledning av hvordan varmepumpen skal betjenes

Ikke inkludert i standard montering:

 • Elektriske arbeider i forbindelse med hovedtilknytning av strøm til utedelen må utføres av autorisert elektriker. Sikringskursen skal ha tilstrekkelig effekt og være jordfeilsikret.
 • Eventuelle kjerneborringer og gjennomføringer gjennom betongvegger avtales med montør.
 • Kjøring utover 30 kilometer tur/retur.

Alle tilleggsarbeider utover standard montering avtales direkte mellom deg og installatør. Selger forbeholder seg retten til å kansellere salget dersom montasje ikke er praktisk mulig.

Les også: Hva koster en varmepumpe?