Hva betyr energimerkingen av varmepumper?

Energimerkingen, eller økodesignforskriften, er et EU-regelverk som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge de mest energieffektive produktene innenfor hvert produktområde.

Siden 2013 har EU bestemt at alle varmepumper under 12 kW skal energimerkes, slik at forbrukerene lett skal kunne sammenligne hvor energieffektive de forskjellige varmepumpene er. Den mest energieffektive klassen er A+++.

Årsvarmefaktor / SCOP

Det er også innført en målemetode som måler hvor energieffektiv varmepumpen er målt over en hel fyringssesong. Betegnelsen er SCOP, og er en forkortelse for Seasonal Coefficient Of Performance. På norsk bruker vi gjerne betegnelsen årsvarmefaktor, som forteller forholdet mellom hvor mye varmeeffekt en kan oppnå i forhold til tilført elektrisk effekt målt over en fyringssesong.

I EU sin SCOP-test legges det til grunn hva varmepumpen presterer under et fast bestemt antall driftstimer, målt i forskjellige utelufttemperaturer.

Høyere årsvarmefaktor betyr lavere strømforbruk som går til oppvarming.  Og bruker du mindre strøm fører dette naturlig nok til en lavere strømregning.

Ikke bland varmepumpens COP med SCOP

Tidligere var det vanlig å benytte målemetoden COP, som var målt ved en fast utetemperatur på 7 °C. Denne målemetoden gir et høyere forholdstall enn SCOP, så vær oppmerksom på at du ikke blander disse to betegnelsene.